Spild ikke de gode ideer

Enhver videnvirksomheds største aktiv er de ansatte. Deres ideer, engagement og involvering kan bringe virksomheden fremad, opad og ud. … Det er nemt nok sagt, men kan være vanskeligt at efterleve.

Tager I imod de gode ideer i jeres organisation, og har I miljøet til at gøre noget ved dem? Hører I jeres medarbejdere dér hvor de er? Vi kan skabe klarhed over virksomhedens forskellige synsvinkler og de enkelte aktørers fokuspunkter i forhold til helheden; internt og eksternt.

Lad lynet slå ned

Vi kortlægger jeres processer - i dele såvel som helheden - for opsamling, forankring og udnyttelse af den videnkapital jeres organisation råder over.

Det vil gøre det lettere at tage imod ideer og forslag der kan nytænker produkter eller processer. Og dermed får I skabt de bedste forudsætninger for at kunne høste på indkomne forslag og innovative ideer.

 

Slår lyn ned - eller op? Kommer ideerne nedefra eller oppefra? Uanset hvad, hold på dem!

Lynet slår ... ned eller op? Ideerne kommer nedefra eller oppefra?